NMR Imaging and Spectroscopy

 • Ugurbil, Kamil K (PI)
 • Georgopoulos, Apostolos A (CoPI)
 • Bolan, Patrick John (CoPI)
 • Ross, Brian B.D (CoPI)
 • Ferris, C C (CoPI)
 • Kayser, C C (CoPI)
 • Cunningham, C C.H (CoPI)
 • Chen, Wei-fan (CoPI)
 • Chow, Lisa S. (CoPI)
 • Jack, Clifford C.R (CoPI)
 • Cullen, Kathryn Regan (CoPI)
 • Collins, Christopher C.M (CoPI)
 • Rottenberg, David D.A (CoPI)
 • De Martino, Federico (CoPI)
 • Downs, Levi S. (CoPI)
 • Dubinsky, Janet M. (CoPI)
 • Ebner, Timothy J. (CoPI)
 • Seaquist, Elizabeth E.R (CoPI)
 • Ellermann, Jm (CoPI)
 • Shapiro, Elsa G. (CoPI)
 • Engel, Stephen A. (CoPI)
 • Erdman, Arthur Guy (CoPI)
 • Yacoub, Essa E (CoPI)
 • Cohen, Eric E (CoPI)
 • Feinberg, David Alan (CoPI)
 • Wiesinger, Florian F (CoPI)
 • Georgieff, Michael K. (CoPI)
 • Giove, Thomas J. (CoPI)
 • Gopinath, Kaundinya (CoPI)
 • Harel, Noam (CoPI)
 • He, Bin (CoPI)
 • Henry, Pierre-gilles (CoPI)
 • Henry, Thomas R. (CoPI)
 • Hylton-watson, Nola M. (CoPI)
 • Idiyatullin, Djaudat (CoPI)
 • Iltis, Isabelle Valentine (CoPI)
 • Ronen, Itamar (CoPI)
 • Ashe, James J (CoPI)
 • Carey, James J.R (CoPI)
 • Sullivan, Jan J.G (CoPI)
 • Kauppinen, Risto A. (CoPI)
 • Koeneman, Kenneth K (CoPI)
 • Kim, Suck Won (CoPI)
 • Kimberley, Teresa Jacobson (CoPI)
 • Landi, Nicole (CoPI)
 • Lim, Kelvin O. (CoPI)
 • Luciana, Monica (CoPI)
 • Macdonald, Angus J. (CoPI)
 • Marjanska, Malgorzata M (CoPI)
 • Malone, Stephen Matthew (CoPI)
 • Mangia, Silvia (CoPI)
 • Metzger, Gregory John (CoPI)
 • Garwood, Michael M.G (CoPI)
 • Michaeli, Shalom (CoPI)
 • Mitsumori, Lee (CoPI)
 • Olman, Cheryl A. (CoPI)
 • Oz, Gulin (CoPI)
 • Papas, Klearchos K. (CoPI)
 • Mitra, Partha P.P (CoPI)
 • Posse, Stefan (CoPI)
 • Strick, Peter P.L (CoPI)
 • Yang, Qing (CoPI)
 • Rao, Radhakrishna (CoPI)
 • Llinas, Rodolfo R.R (CoPI)
 • Gruetter, Rolf (CoPI)
 • Rusticihini, Aldo (CoPI)
 • Sapiro, Guillermo R. (CoPI)
 • Kim, Seong S (CoPI)
 • Kim, Seong-gi S (CoPI)
 • Specker, Sheila Mary (CoPI)
 • Sponheim, Scott R. (CoPI)
 • Lehericy, Stephane S (CoPI)
 • Terpstra, Melissa J. (CoPI)
 • Thomas, Kathleen M. (CoPI)
 • Thompson, Paul M. (CoPI)
 • Duong, Timothy T.Q (CoPI)
 • Bellugi, Ursula U (CoPI)
 • Van de Moortele, Pierre Francois (CoPI)
 • Vaughan, John T. (CoPI)
 • Vuchetich, John P. (CoPI)
 • Hu, Xiaoping (CoPI)
 • Yee, Douglas (CoPI)
 • Carey, James R. (CoPI)
 • Chen, Wei William (CoPI)
 • Choi, I-y (CoPI)
 • Collins, Christopher M. (CoPI)
 • Dassonville, Paul R. (CoPI)
 • Duong, Timothy Q. (CoPI)
 • Ferris, null C. (CoPI)
 • Galuske, Ralf (CoPI)
 • Garwood, Michael (CoPI)
 • Georgopolous, Apostolos (CoPI)
 • Goebel, Reiner (CoPI)
 • Grohn, Ollie (CoPI)
 • Harel, Noam Y. (CoPI)
 • He, null S. (CoPI)
 • Hu, Xiaoping P. (CoPI)
 • Hwang, T-l (CoPI)
 • Kadah, null Y. (CoPI)
 • Kim, Dae Shik (CoPI)
 • Kim, Seong Gi (CoPI)
 • Lee, Sang-pil (CoPI)
 • Lei, Hao (CoPI)
 • Llinas, Rodolfo R. (CoPI)
 • Logothetis, Nikos K. (CoPI)
 • Mitra, Partha Pratim (CoPI)
 • Pfeuffer, Josef (CoPI)
 • Ross, Brian David (CoPI)
 • Rottenberg, David (CoPI)
 • Seaquist, Er (CoPI)
 • Shmuel, Amir (CoPI)
 • Strick, Peter L. (CoPI)
 • Tsekos, Nikos (CoPI)
 • Tsekos, Nv (CoPI)
 • Vaughan, Thomas J. (CoPI)
 • Wang, Jinghua (CoPI)
 • Warren, Ws (CoPI)
 • Yang, Qing X. (CoPI)
 • Zhu, Xiao Hong (CoPI)
 • Merkle, H. (CoPI)
 • Ogawa, Seiji (CoPI)
 • Phelps, Elizabeth (CoPI)
 • Seaquist, Elizabeth (CoPI)
 • Weisdorf, Sally (CoPI)

Project: Research project

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology