High efficacy of Azacitidine plus HAG in acute myeloid leukemia: an open-label, single-arm, multi-center, phase 2 study

Jun Li, Qi Han, Yanqing Huang, Yanhui Wei, Jie Zi, Lidong Zhao, Zhimei Cai, Xuzhang Lu, Rong Xiao, Yanming Zhang, Xiaotian Yang, Hao Xu, Naitong Sun, Wanchuan Zhuang, Zhengdong Wu, Yuan Xia, Yanli Xu, Bin He, Wei Zhu, Fengling MinYongchun Chen, Banghe Ding, Peimin Shi, Jing Xie, Hua Tang, Zefa Liu, Bingzong Li, Yu Sun, Hongxia Qiu, Limin Duan, Elanora Dovat, Chunhua Song, Laszlo SzeKely, Sinisa Dovat, Zheng Ge

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

4 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number145
JournalBlood Cancer Journal
Volume12
Issue number10
DOIs
StatePublished - Oct 2022

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Hematology
  • Oncology

Cite this