In-Plane Deformation Mechanics for Highly Stretchable Electronics

Yewang Su, Xuecheng Ping, Ki Jun Yu, Jung Woo Lee, Jonathan A. Fan, Bo Wang, Ming Li, Rui Li, Daniel V. Harburg, Yong An Huang, Cunjiang Yu, Shimin Mao, Jaehoun Shim, Qinglin Yang, Pei Yin Lee, Agne Armonas, Ki Joong Choi, Yichen Yang, Ungyu Paik, Tammy ChangThomas J. Dawidczyk, Yonggang Huang, Shuodao Wang, John A. Rogers

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

148 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number1604989
JournalAdvanced Materials
Volume29
Issue number8
DOIs
StatePublished - Feb 2017

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • General Materials Science
  • Mechanics of Materials
  • Mechanical Engineering

Cite this