La norma culta y la norma radiofonica

John M. Lipski

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Scopus citations

Abstract

SUMMARY The Educated Standard and the Broadcast Standard:Spanish /s/ and /n/This study represents an investigation of two phonological variables, the pronunciation of /n/ and /s/, in various dialects of Latin American Spanish. A comparison is established between the quantitative behavior of these phonemes in normal speech patterns and the styles that characterize radio broadcasting, with the aim of demonstrating the existence of a hierarchy of radio-broadcasting styles.Despite the fact that few Latin American radio announcers receive formal training in pronunciation and diction, a comparative study of several dialects indicates that a surprising degree of homogeneity exists in the radio-broadcasting styles, which at the same time often reflect semiconscious sociolinguistic stratification.RESUMO ha normo. edukitoj kaj la radiojonia normo: /s/ kaj /n/ en la hispana. La nuna studajo esploras du fonologiajn variajojn, la prononcon de /n/ kaj de /s/, en diversaj dialektoj de la latinamerika hispana. La a.toro starigas komparon inter la kvanta konduto de tiuj fonemoj en la normalaj konturoj de la parolado, kaj la stiloj, kiuj karakterizas la radiofonion, kunla celo pruvi la ekziston de hierarkio de radio-foniaj stiloj. Kvankam nur malmultaj latinamerika radioparolistoj ricevas formalan trejnadon pri la prononco kaj la elparolado, kompara studo pri pluraj dialektoj indikas, ke ekzistas surpriza grado de unueco. e la radiofoniaj stiloj, kiuj samtempe respegulas socilingvistikan tavoligon, kiu ofte estas duonkonscia.

Original languageGerman
Pages (from-to)239-262
Number of pages24
JournalLanguage Problems and Language Planning
Volume7
Issue number3
DOIs
StatePublished - 1983

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Communication
  • Linguistics and Language

Cite this