Ni(OH)2 decorated jagged Pt nanowires have high activities for hydrogen evolution reaction

Mufan Li, Kaining Duanmu, Zipeng Zhao, Peng Li, Huilong Fei, Wenxin Chen, Yuanming Zhu, Rong Yu, Jun Luo, Ketao Zang, Zhaoyang Lin, Mengning Ding, Chengzhang Wan, Jin Huang, Hongtao Sun, Yu Huang, Philippe Sautet, Xiangfeng Duan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ni(OH)2 decorated jagged Pt nanowires have high activities for hydrogen evolution reaction'. Together they form a unique fingerprint.